ένα προγραμμα ευαισθητοποίησης στα ανθρώπινα δικαιώματα και τους πρόσφυγες
με βιωματικές δραστηριότητες, τεχνικές θεάτρου και εκπαιδευτικού δράματος

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

16/1/2016 Ημέρα Απολογισμού Θεατροπαιδαγωγών και Στελεχών Προγράμματος
11/1/2016 Ημέρα Απολογισμού Υπευθύνων Σχολικών Δραστηριοτήτων Αττικής & Στελεχών Προγράμματος
22/12/2015 Ημέρα Σχολικής Δράσης στο 1ο Γυμνάσιο Πειραιά
22/12/2015 Ημέρα Σχολικής Δράσης στο 2ο Λύκειο Μοσχάτου
21/12/2015 Οργανωτική-Συντονιστική Συνάντηση
20/12/2015 στο 2ο Λύκειο Μοσχάτου παρέμβαση θεατροπαιδαγωγού (3η)
19/12/2015 Ημέρα Σχολικής Δράσης στο 2ο Γυμνάσιο Ελληνικού
18/12/2015 στο 1ο Γυμνάσιο Πειραιά παρέμβαση θεατροπαιδαγωγού (3η)
17/12/2015 Ημέρα Σχολικής Δράσης στο 6ο Γυμνάσιο Πάτρας
17/12/2015 στο 6ο Γυμνάσιο Πάτρας παρέμβαση θεατροπαιδαγωγού (3η)

14/12/2015 Ημέρα Σχολικής Δράσης στο 1ο Λύκειο Κορυδαλλού
14/12/2015 Ημέρα Σχολικής Δράσης στο Λύκειο Βάρης

11/12/2015 στο 1ο Γυμνάσιο Πειραιά παρέμβαση θεατροπαιδαγωγού (2η)
10/12/2015 Απολογισμοί 4

10/12/2015 στο 6ο Γυμνάσιο Πάτρας παρέμβαση θεατροπαιδαγωγού (2η)

10/12/2015 Ημέρα Σχολικής Δράσης στο 1ο Γυμνάσιο Χολαργού
8/12/2015 στο 1ο Λύκειο Κορυδαλλού παρέμβαση θεατροπαιδαγωγού (3η)
8/12/2015 Ημέρα Σχολικής Δράσης στο Λύκειο Δεμενίκων Πάτρας
8/12/2015 στο Λύκειο Δεμενίκων Πάτρας παρέμβαση θεατροπαιδαγωγού (3η)

8/12/2015 Ημέρα Σχολικής Δράσης στο 2ο Γυμνάσιο Αλίμου

6/12/2015 στο 1ο Λύκειο Κορυδαλλού παρέμβαση θεατροπαιδαγωγού (2η)
6/12/2015 στο 1ο Λύκειο Κορυδαλλού παρέμβαση θεατροπαιδαγωγού (1η)
5-6/12/2015 ΔιΗμερίδα-Εργαστήρια επιμόρφωσης και διάχυσης προγράμματος, Τρίκαλα
5/12/2015 στο 2ο Γυμνάσιο Ελληνικού παρεμβαση θεατροπαιδαγωγού (3η)
5/12/2015 στο 2ο Γυμνάσιο Αλίμου παρέμβαση θεατροπαιδαγωγού (3η)
5/12/2015 Ημερίδα-Εργαστήρια επιμόρφωσης και διάχυσης προγράμματος, Πάτρα
4-5/12/2015 Δι-Ημερίδα-Εργαστήρια επιμόρφωσης και διάχυσης προγράμματος, Θεσσαλονίκη
4/12/2015 στο 1ο Γυμνάσιο Πειραιά παρέμβαση θεατροπαιδαγωγού (1η)

4/12/2015 Ημέρα Σχολικής Δράσης στο 21ο ΔΣ Πατρών
4/12/2015 στο 21ο ΔΣ Πατρών παρέμβαση θεατροπαιδαγωγού (3η)
3/12/2015 στο 28ο ΓΕΛ Θεσσαλονίκης παρέμβαση θεατροπαιδαγωγού (3η)
3/12/2015 στο 6ο Γυμνάσιο Πάτρας παρέμβαση θεατροπαιδαγωγού (1η)
1/12/2015 Ημέρα Σχολικής Δράσης στο Λύκειο Βουλιαγμένης
30/11/2015 στο Λύκειο Βάρης παρέμβαση θεατροπαιδαγωγού (3η)
28/11/2015 Ημερίδα-Εργαστήρια επιμόρφωσης και διάχυσης προγράμματος, Αθήνα
27/11/2015 στο 21ο ΔΣ Πατρών παρέμβαση θεατροπαιδαγωγού (2η)
26/11/2015 στο 28ο Λύκειο Θεσσαλονίκης παρέμβαση θεατροπαιδαγωγού (2η)
26/11/2015 στο 1ο Γυμνάσιο Χολαργού παρέμβαση θεατροπαιδαγωγού (3η)
24/11/2015 Ημέρα Σχολικής Δράσης στο 1ο Γυμνάσιο Νέου Ψυχικού
24/11/2015 στο 1ο Γυμνάσιο Χολαργού παρέμβαση θεατροπαιδαγωγού (2η)
24/11/2015 στο Λύκειο Βουλιαγμένης παρέμβαση θεατροπαιδαγωγού (3η)
22/11/2015 στο 2ο Λύκειο Μοσχάτου παρέμβαση θεατροπαιδαγωγού (2η)
21/11/2015 στο 2ο Γυμνάσιο Αλίμου παρέμβαση θεατροπαιδαγωγού (2η)
21/11/2015 στο 2ο Γυμνάσιο Ελληνικού παρέμβαση θεατροπαιδαγωγού (2η)
20/11/2015 στο 21ο ΔΣ Πατρών παρέμβαση θεατροπαιδαγωγού (1η)
19/11/2015 στο 1ο Γυμνάσιο Νέου Ψυχικού παρέμβαση θεατροπαιδαγωγού (4η)
18/11/2015 στο 4ο ΓΕΛ Θεσσαλονίκης παρέμβαση θεατροπαιδαγωγού (3η)
16/11/2015 στο Λύκειο Βάρης παρέμβαση θεατροπαιδαγωγού (2η)
14/11/2015 στο 2ο Γυμνάσιο Αλίμου παρέμβαση θεατροπαιδαγωγού (1η)
12/11/2015 στο 1ο Γυμνάσιο Ν. Ψυχικού παρέμβαση θεατροπαιδαγωγού (3η)
10/11/2015 στο Λύκειο Δεμενίκων Πάτρας παρέμβαση θεατροπαιδαγωγού (2)
10/11/2015 στο Λύκειο Δεμενίκων Πάτρας παρέμβαση θεατροπαιδαγωγού (1η)
10/11/2015 στο 4ο ΓΕΛ Θεσσαλονίκης παρέμβαση θεατροπαιδαγωγού (2η)
10/11/2015 στο 1ο Γυμνάσιο Χολαργού παρέμβαση θεατροπαιδαγωγού (1η)
10/11/2015 στο Λύκειο Βουλιαγμένης παρέμβαση θεατροπαιδαγωγού (2η)
9/11/2015 στο Λύκειο Βάρης παρέμβαση θεατροπαιδαγωγού (1η)
7/11/2015 στο 2ο Γυμνάσιο Ελληνικού παρέμβαση θεατροπαιδαγωγού (1η)
6/11/2015 στο 3ο ΔΣ Τριανδρίας παρέμβαση θεατροπαιδαγωγού (3η)
6/11/2015 στο 3ο ΔΣ Τριανδρίας παρέμβαση θεατροπαιδαγωγού (2η)
5/11/2015 στο 28ο Λύκειο Θεσσαλονίκης παρέμβαση θεατροπαιδαγωγού (1η)
5/11/2015 παρουσίαση προγράμματος σε Ημερίδα "Πόλεμος & Προσφυγιά" ΠΕΕΚΠΕ, ΚΠΕ Αργυρούπολης
3/11/2015 στο 4ο ΓΕΛ Θεσσαλονίκης παρέμβαση θεατροπαιδαγωγού (1η)
3/11/2015 στο Λύκειο Βουλιαγμένης παρέμβαση θεατροπαιδαγωγού (1η)
3/11/2015 Ημέρα Σχολικής Δράσης στο 5ο Γυμνάσιο Αγ. Παρασκευής

1/11/2015 στο 2ο Λύκειο Μοσχάτου παρέμβαση θεατροπαιδαγωγού (1η)

31/10/2015 Συντονιστική συνάντηση Γραμματείας-Συντονιστών
30/10/2015 Ενημερωτική επίσκεψη εκπροσώπου της Υ.Α στα σχολεια δικτύου Θεσσαλονίκης
30/10/2015 Ημέρα Σχολικής Δράσης στο 28ο Λύκειο Θεσσαλονίκης
30/10/2015 Ημέρα Σχολικής Δράσης στο 4ο Λύκειο Θεσσαλονίκης
30/10/2015 Ημέρα Σχολικής Δράσης στο 3ο ΔΣ Τριανδρίας
29/10/2015 στο 1ο Γυμνάσιο Ν. Ψυχικού παρέμβαση θεατροπαιδαγωγού (2η)
22/10/2015 Συντονιστική συνάντηση Πάτρας (θεατροπαιδαγωγοί, εκπαιδευτικοί)
22/10/2015 στο 1ο Γυμνάσιο Νέου Ψυχικού παρέμβαση θεατροπαιδαγωγού (1η)
20/10/2015 στο 5ο Γυμνάσιο Αγ. Παρασκευής παρέμβαση θεατροπαιδαγωγού (3η)
16/10/2015 στο 3ο ΔΣ Τριανδρίας Θεσσαλονίκης παρέμβαση θεατροπαιδαγωγού (1η)
16-17-18/10/2015 Σεμινάριο 7 Καλλιθέα
13/10/2015 στο 5ο Γυμνάσιο Αγ. Παρασκευής παρέμβαση θεατροπαιδαγωγού (2η)
29/9/2015 στο 5ο Γυμνάσιο Αγ. Παρασκευής παρέμβαση θεατροπαιδαγωγού (1η)
25-26-27/9/2015 Σεμινάριο 6 Χαλάνδρι Αττικής
24/9/2015 Γραμματειακή-Λογιστική συνάντηση εργασίας
14-15-16-17/9/2015 Σεμινάριο 5 Ρόδος
8/9/2015 Γραμματειακή-Λογιστική συνάντηση εργασίας
3/9/2015 Γραμματειακή συνάντηση εργασίας
2/9/2015 Συνάντηση Απολογισμού 2ου τριμήνου
20/8/2015 Συντονιστική συνάντηση εργασίας

30/7/2015 Συντονιστική συνάντηση εργασίας
30/6/2015 Συντονιστική συνάντηση εργασίας
4/6/2015 ΔιαΣχολική Ημέρα Δράσης Σχολείων Α' Δ/νσης ΠΕ Αθήνας στο 93ο ΔΣ Αθήνας
2/6/2015 Συντονιστική συνάντηση θεατροπαιδαγωγών Αθήνας
27/5/2015 Συνάντηση Απολογισμού 1ου τριμήνου
26/5/2015 Συντονιστική συνάντηση εργασίας
26/5/2015 Ημέρα Σχολiκής Δράσης στο 8ο ΔΣ Πετρούπολης

26/5/2015 στο 8ο ΔΣ Πετρούπολης παρέμβαση θεατροπαιδαγωγού
26/5/2015 στο 25ο ΔΣ Αθήνας παρέμβαση θεατροπαιδαγωγού
20/5/2015 Ημέρα Σχολικής Δράσης στο 4ο ΔΣ Καματερού
20/5/2015 στο 4ο ΔΣ Καματερού παρέμβαση θεατροπαιδαγωγού
19/5/2015 Συντονιστική συνάντηση εργασίας

19/5/2015 στο 1ο ΔΣ Δάφνης παρέμβαση θεατροπαιδαγωγού
19/5/2015 Ημέρα Σχολικής Δράσης στο 11ο ΔΣ Χαιδαρίου

19/5/2015 στο 11ο ΔΣ Χαϊδαρίου παρέμβαση θεατροπαιδαγωγού
15-16-17/5/2015 Σεμινάριο 4 στη Θεσσαλονίκη
13/5/2015 Ημέρα Σχολικής Δράσης στο 6ο ΔΣ Πετρούπολης
13/5/2015 στο 6ο ΔΣ Πετρούπολης παρέμβαση θεατροπαιδαγωγού
12/5/2015 Ημέρα Σχολικής Δράσης στο 21ο ΔΣ Ιλίου
12/5/2015 στο 21ο ΔΣ Ιλίου (Νεστόρειο) παρέμβαση θεατροπαιδαγωγού
8-9-10/5/2015 Σεμινάριο 3 στην Πάτρα
6/5/2015 στο 165ο ΔΣ Αθήνας παρέμβαση θεατροπαιδαγωγού
5/5/2015 στο 8ο ΔΣ Πετρούπολης παρέμβαση θεατροπαιδαγωγού
5/5/2015 στο 28o ΔΣ Αθήνας παρέμβαση θεατροπαιδαγωγού
30/4/2015 Γραμματειακή-Οργανωτική συνάντηση
29/4/2015 στο 11ο ΔΣ Χαϊδαρίου παρέμβαση θεατροπαιδαγωγού
28/4/2015 στο 4ο ΔΣ Καματερού παρέμβαση θεατροπαιδαγωγού
27/4/2015 Γραμματειακή-Οργανωτική συνάντηση
24/4/2015 στο 21ο ΔΣ Ιλίου (Νεστόρειο) παρέμβαση θεατροπαιδαγωγού

23/4/2015 στο 6ο ΔΣ Πετρούπολης παρέμβαση θεατροπαιδαγωγού
22/4/2015 στο 93ο ΔΣ Αθήνας παρέμβαση θεατροπαιδαγωγού


21/4/2015 στο 1ο ΔΣ Δάφνης παρέμβαση θεατροπαιδαγωγού
3/4/2015 στο 28ο ΔΣ Αθήνας παρέμβαση θεατροπαιδαγωγού
1/4/2015 στο 25ο ΔΣ Αθήνας παρέμβαση θεατροπαιδαγωγού
27/3/2015 στο 93ο ΔΣ Αθήνας παρέμβαση θεατροπαιδαγωγού
26/3/2015 Οργανωτική-Συντονιστική Επιτροπή
23/3/2015 στο 165ο ΔΣ Αθήνας παρέμβαση θεατροπαιδαγωγού
22/3/2015 Συντονιστική συνάντηση/εργαστήριο εμψυχωτών στην Αθήνα
20-21-22/3/2015 Σεμινάριο 2 στην Γ΄ Δ/νση ΠΕ Αθήνας
17/3/2015 Παρουσίαση σε συνάντηση στελεχών Υπ. Αρμοστείας
9/3/2015 Δίκτυο σχολείων Α' Δ/νσης ΠΕ Αθήνας- συντονιστική συνάντηση
28-29/2 & 1/3/2015 Σεμινάριο 1 στην Α' Δ/νση ΠΕ Αθήνας
24/2/2015 Οργανωτική συνάντηση με Α' Δ/νση ΠΕ Αθήνας
20/2/2015 Οργανωτική-Συντονιστική Επιτροπή
16/2/2015 Γραμματειακή συνάντηση
6/2/2015 Οργανωτική-Συντονιστική Επιτροπή
29/1/2015 Οργανωτική-Συντονιστική Επιτροπή
12/1/2015 Οργανωτική-Συντονιστική Επιτροπή

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - UNHCR - 2015

 

με τη συγχρηματοδότηση της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες