ένα προγραμμα ευαισθητοποίησης στα ανθρώπινα δικαιώματα και τους πρόσφυγες
με βιωματικές δραστηριότητες, τεχνικές θεάτρου και εκπαιδευτικού δράματος

ΟΡΓΑΝΩΣΗ (για το 2015)

Το Πρόγραμμα "κι άν ήσουν εσύ; - ένα προγραμμα ευαισθητοποίησης στα ανθρώπινα δικαιώματα και τους πρόσφυγες" είναι ένα πρόγραμμα που υλοποιεί το
Πανελλήνιο Δίκτυο για το Θέατρο στην Εκπαίδευση

με την υποστήριξη της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες.

Διάρκεια για το 2015:
1/2/2015-31/12/2015
Τόπος: Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Ρόδος

Συνεργασίες:
Κατά την υλοποίηση του προγράμματος συνεργάζονται φορείς όπως Δ/νσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης δια των Υπευθύνων Σχολικών Δραστηριοτήτων (Πολιτιστικά Θέματα, Περιβαλλοντική, Αγωγή Υγείας) ή άλλων στελεχών, Πανεπιστήμια (Παιδαγωγικές ή Θεατρικές σχολές), οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων (τυπικές ή άτυπες), συλλογικότητες εκπαιδευτικών, καλλιτεχνικές ομάδες κ.ά.
Αναλυτικότερα στις επιμέρους ανακοινώσεις κατά πόλη.

Συντονιστές: Νίκος Γκόβας, Νάσια Χολέβα
Γραμματεία/Πληροφορίες: humanrights@theatroedu.gr

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - UNHCR - 2015

 

με τη συγχρηματοδότηση της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες