"Κι αν ήσουν εσύ;"
Ένα πρόγραμμα ευαισθητοποίησης στα ανθρώπινα δικαιώματα και σε θέματα προσφύγων
με βιωματικές δραστηριότητες, τεχνικές θεάτρου και εκπαιδευτικού δράματος

Σεμινάρια νέων εμψυχωτών στο πρόγραμμα "κι αν ήσουν εσύ;"

Κατά το 2016 και στο πλαίσιο το προγράμματος "κι αν ήσουν εσύ;" το Πανελλήνιο Δίκτυο για το Θέατρο στην Εκπαίδευση σε συνεργασία με την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες υλοποιεί δωρεάν κύκλους επιμόρφωσης στη θεματική, τό υλικό και τη μεθοδολογία του προγράμματος.

Η επιμόρφωση απευθύνεται σε εμψυχωτές νεανικών ομάδων, καλλιτέχνες και θεατροπαιδαγωγούς που ενδιαφέρονται και έχουν ανάλογη εμπειρία στις τεχνικές και το αντικείμενο του Προγράμματος.
Προτεραιότητα έχουν τα μέλη του Πανελληνίου Δικτύου για το Θέατρο στην Εκπαίδευση.

Τα σεμινάρια πραγματοποιούνται σε διάφορες περιόδους μέσα στη χρονιά, σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Τρίκαλα και Πάτρα από τους κατά τόπους Συντονιστές και στελέχη του Προγράμματος και ποικίλουν ως προς την έκταση και εστίαση. Οι ημερομηνίες ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα του Πανελληνίου Δικτύου για το Θέατρο στην Εκπαίδευση.
Οι θεματικές περιλαμβάνουν:α) τεχνικές θεάτρου, εκπαιδευτικού δράματος και θεατρικού παιχνιδιού που βασίζονται στα υλικά που χρησιμοποιεί το Πρόγραμμα "κι αν ήσουν εσύ;" ("Περασματα", "Σκληρό Καρύδι", "Συμβίωσης", "Compass", "Εσύ όπως κι Εγώ", τα βιβλία Πανελληνίου Δικτύου για το Θέατρο στην Εκπαίδευση κ.ά.), β) ενημέρωση από την Ύπατη Αρμοστεία ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες στην Ελλάδα για θέματα αρμοδιότητάς της.
Οι ενδιαφερόμενοι
στελνουν σχετικό αίτημα στο humanrights@theatroedu.gr

ΤΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΝΕΩΝ ΕΜΨΥΧΩΤΩΝ 2016 στο "Σκληρό Καρύδι" (δράση 3α)..εδώ!

ΤΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΝΕΩΝ ΕΜΨΥΧΩΤΩΝ 2016 στα "Περάσματα" (δράση 3β) ...εδώ!

ΤΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΝΕΩΝ ΕΜΨΥΧΩΤΩΝ 2016 στο "Τεχνικές Φόρουμ" (δράση 3γ) ..εδώ!

ΤΑ ΤΟΠΙΚΑ ή ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΜΨΥΧΩΤΩΝ 2016 σε "Αρχές του προγράμματος κι αν ήσουν εσύ;" " (δράση 3δ)...εδώ! 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - UNHCR