"Κι αν ήσουν εσύ;"
Ένα πρόγραμμα ευαισθητοποίησης στα ανθρώπινα δικαιώματα και σε θέματα προσφύγων
με βιωματικές δραστηριότητες, τεχνικές θεάτρου και εκπαιδευτικού δράματος

Εργαστήρια (3) για εκπαιδευτικούς "κι αν ήσουν εσύ;"
Αθήνα 23/1/2016

Σε συνεργασία με τα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Δραπετσώνας – Λαυρίου – Ελευσίνας, τους/τις Υπεύθυνους/ες ΠΕ όλων των Δ/νσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής στο πλαίσιο διημέρου επιμορφωτικού σεμιναρίου με θέμα: «Χθες εμείς… σήμερα άλλοι: Το προσφυγικό ζήτημα στην Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και την Αειφορία» (22-23/1/2016)

Εργαστήριο 1 "κι αν ήσουν εσύ;"
Εμψυχωτές: Νίκος Γκόβας, Σόνια Μολογούση, Εύα Σαββοπούλου
Πήραν μέρος: 25 εκπαιδευτικοί

Εργαστήριο 2 "Σκληρό Καρύδι
Αθήνα 23/1/2016
Εμψυχωτές: Ελένη Σβορώνου, Εύα Σαββοπούλου
Πήραν μέρος: 20 εκπαιδευτικοί


Εργαστήριο 3 -Παρουσίαση-Εισήγηση
Εισηγητές: Εύα Σαββοπούλου, Reza Golemi
Πήραν μέρος: 100 εκπαιδευτικοί

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - UNHCR