"Κι αν ήσουν εσύ;"
Ένα πρόγραμμα ευαισθητοποίησης στα ανθρώπινα δικαιώματα και σε θέματα προσφύγων
με βιωματικές δραστηριότητες, τεχνικές θεάτρου και εκπαιδευτικού δράματος

Βιωματικό εργαστήριο
«Θεατρικές τεχνικές για ευαισθητοποίηση στα ανθρώπινα δικαιώματα και σε θέματα προσφύγων»

Πάτρα, Τετάρτη 23 Μαρτίου 2016

Ωρες: 17.30 – 21.15
Τόπος:21ο Δημοτικό Σχολείο Πατρών (Παρασκευοπούλου 1 και Εγλυκάδος, Περιοχή Σύνορα, πίσω από το στρατόπεδο ΚΕΤΧ, 2610-274472)
Δωρεάν
Συμμετέχοντες: Όσοι εκπαιδευτικοί επιθυμούν από την Πρωτοβάθμια και τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Προτεραιότητα έχουν τα μέλη του Πανελληνίου Δικτύου για το Θέατρο στην Εκπαίδευση, οι εκπαιδευτικοί της Θεατροπαιδαγωγικής Ομάδας ΠΑιΘέΑ και οι εκπαιδευτικοί που υλοποιούν ανάλογα προγράμματα και δεν έχουν μεγάλη εμπειρία σε τεχνικές θεάτρου και εκπαιδευτικού δράματος.
Επιμορφωτής: Γιώργος Μπεκιάρης, επιμορφωτής στο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα της Ύπατης Αρμοστείας «κι αν ήσουν εσύ». Εμψυχώτρια: Καλλιόπη Βούλγαρη
Πήραν μέρος: 27 εκπαιδευτικοί

Οργάνωση: Πανελλήνιο Δίκτυο για το Θέατρο στην Εκπαίδευση-Γραφείο Πάτρας, Ύπατη Αρμοστεία ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες
Συνεργασία: Θεατροπαιδαγωγική Ομάδα ΠΑιΘέΑ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - UNHCR