"Κι αν ήσουν εσύ;"
Ένα πρόγραμμα ευαισθητοποίησης στα ανθρώπινα δικαιώματα και σε θέματα προσφύγων
με βιωματικές δραστηριότητες, τεχνικές θεάτρου και εκπαιδευτικού δράματος

Εισήγηση στο 6ο Πανελλήνιο Θεατρολογικό Συνέδριο "Θέατρο και Ετερότητα"

"Κατανοώ τον εαυτό μου και τον άλλον μέσα από το θέατρο; Το παράδειγμα του «Κι αν
ήσουν εσύ;» ενός προγράμματος για την ευαισθητοποίηση γύρω από τα ανθρώπινα
δικαιώματα και θέματα προσφύγων"

Νάσια Χολέβα, Νίκος Γκόβας

Ναύπλιο, 20 Μαίου 2017, 10.00πμ, Αίθουσα: "Βουλευτικό"


ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΑΝ 60

Σύνοψη: Το πρόγραμμα «Κι αν ήσουν εσύ;» είναι μια συνεργασία του Πανελληνίου Δικτύ
ου για το Θέατρο στην Εκπαίδευση και της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες. Αποτελείται από μια σειρά δράσεων επιμόρφωσης εκπαιδευτικών και παιδαγωγικών παρεμβάσεων σε μαθητικούς πληθυσμούς, προκειμένου να ευαισθητοποήσει τον εκπαιδευτικό χώρο γύρω από ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων γενικότερα, και ειδικότερα γύρω από ζητήματα που άπτονται του προσφυγικού ζητήματος. Στο σχεδιασμό και την υλοποίησή του το θέατρο (και ειδικότερα εργαλεία και τεχνικές από το χώρο του εκπαιδευτικού δράματος και του εφαρμοσμένου θεάτρου, του Θεάτρου του Καταπιεσμένου και άλλων συναφών χώρων) αποτελεί δομικό του συστατικό, προκειμένου τα θέματα που θίγονται να προσεγγίζονται βιωματικά.

Με καταβολές από την παιδαγωγική του Freire, τον κονστρουκτιβισμό, τη διαπολιτισμική εκπαίδευση, τη βιωματική μάθηση και τη μαθητοκεντρική παιδαγωγική οδό, το πρόγραμμα αυτό αντιμετωπίζει τον εκπαιδευτικό ως εμψυχωτή, ως πολλαπλασιαστή προβληματισμού και ώθησης σε δράση, και εν τέλει το μαθητή ως ενεργό και υπεύθυνο πολίτη.

Η παρούσα εισήγηση υποστηρίζει πως, σε όλη αυτή τη διαδικασία, το θέατρο δεν είναι απλά μια ενδιαφέρουσα εκπαιδευτική οδός, αλλά μια συνειδητή παιδαγωγική επιλογή και προσέγγιση, προκειμένου θεωρία και δράση, εκπαιδευτική πρακτική και βίωμα, να συζευχθούν αποτελεσματικότερα.