video/drama

 

Ασκήσεις-Έργα-Οδηγοί-Σχέδια μαθημάτων

Διεθνής Συνδιάσκεψη
Αθήνα 23-24-25 Νοεμβρίου 2018

Πήλιο 2018
Καλοκαιρινή Θεατρική Κατασκήνωση!
26 Αυγούστου - 1 Σεπτεμβρίου 2018

Acting Up – a Training Course, Using Drama Methods for Youth Development
An Erasmus+/Youth in Action Project
5-12 July 2015, Dublin Ireland
Project Coordinator: Crooked House, Ireland
Partners:
Rogaland Teater, Stavanger, Norway. (www.rogaland-teater.no)
Le Grand Bleu, Lille, France, (www.legrandbleu.com)
TENet-Gr, Athens, Greece (www.theatroedu.gr)
PolychorosPeirama, Thessaloniki, Greece (www.peirama.gr)

Participants: 40 participants, 8 from each Partner organisation, will work from 5th - 12th July 2015 in Ireland on the training programme. The participants will be drawn from volunteers and youth leaders in each organisation who wish to learn more about using drama techniques in their work with young people.
Participants must be 18 or over (no upper age limit).
One from each group of these participants will be an artist who can lead one of the workshops or contribute in some other way
Language: English

Project Aims - Objectives
This course is a training programme for young people aged 18+ and youth leaders. It will train participants in using theatre methods as tools in youth work. We will explore 4 specific methods of theatre that are used in our youth work projects. We will also share methods used by our partners. We aim to increase participants’ abilities to develop creative youth work and group work projects, especially in the field of international youth work.
We hope that participants will return to their organisations better equipped to use the drama techniques in their youth work. They may also be inspired to develop youth exchanges with other partners and to build drama work into the activities.

The Training:
The training will show different methods of theatre that can be used effectively with young people. For example, using Theatre of the Oppressed, or How to Create Performances from Participants’ Own Experiences. There will be 4 modules, as follows:
Module 1: Using Theatre of the Oppressed methods with young people.
Focusing on questions of social justice, equality and marginalisation, this method will help participants raise awareness of an issue they feel strongly about.
Module 2: Using issue-based drama methods with young people.
Participants will discover a number of methods for devising theatre that comes from a groups’ own experiences and situations. They will create stories with a social-justice focus based on their own understanding of issues they care about.
Module 3: Using cartoon commedia with young people.
This form of theatre is highly energetic, clear and dramatic. It uses mask-like makeup and stock characters to explore common situations of marginalisation and exclusion, often in comic form.
Module 4.Using movement as a language of expression and exploration in work with young people.
The group will look at how we can use various forms of group and individual movement to create short scenes which raise awareness of issues the group feels strongly about. They will look at integrating music with the movement, and explore how to set these pieces in spaces that are not theatres (school classrooms, public toilets, small rooms etc).

Other activities:
The programme will integrate reflection and Youth Pass activities along with creative workshops that explore the modules above.

Workshops and Groups
All participants will get to work for the afternoons in groups to make a final performance

Preparation
a) Creative performance
Each group will bring a prepared creative presentation (a performance of some kind – theatre, dance/movement, spoken-word, etc) to be staged during the course of the week. The audience will be the rest of the participants and invited audience members who have an interest in European youth issues, or youth development. Each performance should aim to say something about what your young people are mostly interested in these days. For example, it could be a theme (love, jealousy, fear, belonging, etc); or a social concern (abusive relationships, freedom of speech, integrating different religions into our culture, etc); or a way of performing (interacting with the audience, site-specific piece, using classical verse, etc).
It should last approximately between 10 and 20 minutes
b) YouthPass Registration and Preparation
Participants must register on the Youth Pass portal.
One person in each group will write a blog while they are in Ireland. One person from each group will upload entries to the blog each day.
The final stage is to familiarise all participants with the Youth Pass portal. All will be expected to reflect and to write their reflections from time-to-time in the week.

Costs
The Youth in Action (Erasmus+) grant covers 70% of the total costs for this project.
Participants will need to cover 30% of the cost of travel to and from Ireland in July.
All accommodation and meals are provided by Crooked House between the dates: 5th – 11th July.
All costs in the project schedule (such as our planned visits to the theatre, trip to Dublin, entrance to galleries and museums etc.) are provided by Crooked House.

Coordinator
The project Co-ordinator is Peter Hussey. Telephone: +353 87 2759420.
Email: info@crookedhouse.ie

Acting Up – a Training Course, Using Drama Methods for Youth Development
An Erasmus+/Youth in Action Project
5-12 July 2015,
Δουβλίνο, Ιρλανδία
Project Coordinator: Crooked House, Ireland 
Partners:
RogalandTeater, Stavanger, Norway. (www.rogaland-teater.no)
Le Grand Bleu, Lille, France, (www.legrandbleu.com)
TENet-Gr, Athens, Greece (www.theatroedu.gr)
PolychorosPeirama, Thessaloniki, Greece (www.peirama.gr)


Στο πρόγραμμα Α
cting-Up συμμετείχαν 40 άτομα, 8 από κάθε οργανισμό (μία ομάδα από τη Νορβηγία, μία από τη Γαλλία και δύο από την Ελλάδα). Οι συμμετέχοντες ήταν άνω των 18, είτε εθελοντές των οργανισμών, είτε άτομα που ασχολούνται με το θέατρο με ομάδες νέων. Κάθε ομάδα είχε τουλάχιστον ένα μέλος-καλλιτέχνη, ο οποίος ήταν υπεύθυνος ενός σεμιναρίου, σχετικά με τη μέθοδο που χρησιμοποιεί στη δουλειά του με του νέους ανθρώπους.

Στόχοι: Κύριος στόχος του προγράμματος ήταν οι συμμετέχοντες να εξοικειωθούν με τη χρήση θεατρικών μεθόδων ως εργαλεία στη δουλειά τους με τους νέους. Για τον λόγο αυτό εξερευνήθηκαν 3 διαφορετικές μεθόδοι δράματος, οι οποίες χρησιμοποιούνται με νεαρά άτομα. Επίσης, στόχος ήταν οι συμμετέχοντες να αποκτήσουν εργαλεία, ώστε να είναι πιο δημιουργικοί και αποτελεσματικοί στις ομάδες νέων που διευθύνουν. Το πρόγραμμα ακόμα στοχεύει στην ενθάρρυνση των συμμετεχόντων και των οργανισμών τους να αναπτύξουν δίκτυα ανταλλαγής εμπειριών και τεχνικών γνώσεων, μέσω της διεξαγωγής παρόμοιων προγραμμάτων.

Προετοιμασία πριν την άφιξη στην Ιρλανδία: Όλες οι ομάδες, έπρεπε πριν αναχωρήσουν από τη χώρα τους να έχουν ετοιμάσει κάποιο μικρό δρώμενο, το οποίο και παρουσίασαν στους υπόλοιπους συμμετέχοντες κατά τη διάρκεια της εβδομάδας. Το δρώμενο αφορούσε κάποιο θέμα που απασχολεί τους νέους στην χώρα από όπου προέρχεται η ομάδα (πχ συναισθήματα, κοινωνικά θέματα).

Κόστος: Το πρόγραμμα επιχορηγείτο από το Erasmus+ κατά το 70% του συνολικού κόστους. Οι συμμετέχοντες κάλυψαν το 30% των αεροπορικών εισιτηρίων, ενώ η διαμονή και η διατροφή τους ήταν εξολοκλήρου έξοδα του διοργανωτή οργανισμού, CrookedHouse.

Κατά τη διάρκεια του προγράμματος: Οι συμμετέχοντες επικεντρώθηκαν στην προσέγγιση διαφορετικών θεατρικών μεθόδων για την εμψύχωση ομάδων νέων. Τόσο οι οικοδεσπότες μας (CrookedHouse), όσο και οι συμμετέχοντες ανέλαβαν την διεξαγωγή σεμιναρίων με στόχο την επαφή με αυτές τις μεθόδους. Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα χωρίστηκε και πρωινά και απογευματινά εργαστήρια. Στα πρωινά εργαστήρια εξερευνήθηκαν τεχνικές αυτοσχεδιασμού, clowning και σωματικών ασκήσεων κ.α. Στα απογευματινά εργαστήρια, οι συμμετέχοντες χωρίστηκαν σε 3 ομάδες για να παρακολουθήσουν τα σεμινάρια του Θεάτρου του Καταπιεσμένου, του Devised Θεάτρου και της Κίνησης ως Γλώσσα Έκφρασης, ανάλογα με τα ενδιαφέροντά τους. Κάθε ομάδα στο τέλος της εβδομάδας και ως αποτέλεσμα των εργασιών της, παρουσίασε ένα δρώμενο στους υπόλοιπους συμμετέχοντες.

Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου ανταλλάχτηκαν διαφορετικές τεχνικές δράματος, εμπειρίες και προβληματισμοί.
Το θέατρο, ανεξάρτητα από τη γλώσσα που μιλά κανείς και την κοινωνία στην οποία ζει, αποτελεί κομμάτι πολιτισμού που μας ενώνει, μας βοηθά να προσεγγίσουμε τον άλλο, να μάθουμε και να δημιουργήσουμε αληθινούς δεσμούς.