en-GB

ΑΘΗΝΑ 2018
8Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

«Θέατρο και παραστατικές τέχνες στην εκπαίδευση: Ουτοπία ή Αναγκαιότητα;»

Προσκεκλημένοι ομιλητές, Ανακοινώσεις, Εργαστήρια, Ομάδες Εργασίας, Δρώμενα

Αθήνα, 23, 24, 25 Νοεμβρίου 2018 
τόπος: θα ανακοινωθεί


Το Πανελλήνιο Δίκτυο για το Θέατρο στην Εκπαίδευση, στο πλαίσιο της επετείου των 20 χρόνων από την ίδρυσή του, διοργανώνει την 8η Συνδιάσκεψη για το Θέατρο και τις Παραστατικές Τέχνες στην Εκπαίδευση σε συνεργασία με τον Διεθνή Οργανισμό για το Θέατρο στην Εκπαίδευση (IDEA), Πανεπιστήμια στην Ελλάδα και το εξωτερικό και άλλους επιστημονικούς, εκπαιδευτικούς και καλλιτεχνικούς φορείς.

Το θέμα της συνδιάσκεψης είναι: «Θέατρο και Παραστατικές Τέχνες στην Εκπαίδευση: Ουτοπία ή Αναγκαιότητα;»

Η Συνδιάσκεψη θα διεξαχθεί στην Αθήνα από τις 23 έως τις 25 Νοεμβρίου 2018.
Προ-συνεδριακές και μετα-συνεδριακές εκδηλώσεις θα γίνουν σε διάφορες πόλεις.

Σκοπός της Συνδιάσκεψης 2018 είναι να αναδείξει την αξία του θεάτρου και των παραστατικών τεχνών στην τυπική και μη τυπική εκπαίδευση, εξετάζοντας τον ρόλο που παίζουν είτε ως μορφές τέχνης είτε ως εργαλεία βιωματικής μάθησης είτε ως μέσα κοινωνικής παρέμβασης. Σε μια εποχή που έρευνες σε όλον τον κόσμο υπογραμμίζουν τη συμβολή της τέχνης του θεάτρου και των παραστατικών τεχνών στην ολιστική ανάπτυξη του ανθρώπου, στην καλλιέργεια συνείδησης ενεργού πολίτη, στην ανάπτυξη της διαπολιτισμικής επάρκειας και επικοινωνίας, καθώς και στην προσωπική και κοινωνική εξέλιξη και αλλαγή, βρισκόμαστε αντιμέτωποι με την αυξανόμενη υποβάθμισή τους στην εκπαίδευση.

Σε αυτό το πλαίσιο καλούμαστε να απαντήσουμε στις προκλήσεις των καιρών. Η Συνδιάσκεψη 2018 επιδιώκει να αποτελέσει μια πλατφόρμα για παραγωγικό διάλογο και αναστοχασμό μεταξύ των διαφορετικών κοινοτήτων των εκπαιδευτικών, των καλλιτεχνών, των ερευνητών/τριών, των ακαδημαϊκών και της κοινωνίας των πολιτών, με στόχο να αναλάβουμε από κοινού δράση στο παρόν και να σχεδιάσουμε το μέλλον.


H Συνδιάσκεψη 2018 και τα 20 χρόνια του Πανελληνίου Δικτύου για το Θέατρο στην Εκπαίδευση

Όλα τα χρόνια από την ίδρυσή του το Δίκτυο συμμετείχε ενεργά στον διάλογο και τις εξελίξεις για την ενίσχυση της θέσης του θεάτρου και των παραστατικών τεχνών στην εκπαίδευση. Το έπραξε με έμφαση στην επιστημονική έρευνα, στη θεωρία και στην πρακτική, σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Αναζήτησε, διερεύνησε και αξιοποίησε ποικίλες μορφές, προσεγγίσεις και εφαρμογές του θεάτρου, που αναδείκνυαν μεταξύ άλλων τη συμβολή του στη μάθηση, στην ανάπτυξη της δημιουργικότητας, στην καλλιέργεια της αισθητικής, στη βελτίωση δεξιοτήτων έκφρασης και επικοινωνίας. Γνώμονας αυτής της δραστηριοποίησης υπήρξε η ανάπτυξη του ανθρώπου που μπορεί να αντιλαμβάνεται, να θέτει ερωτήματα και να αμφισβητεί όσα συμβαίνουν γύρω του, να αντιτίθεται σε κάθε προσβολή ανθρωπίνων δικαιωμάτων, να συμμετέχει στις εξελίξεις. Ζητήματα όπως ο σχεδιασμός αναλυτικών προγραμμάτων, η επιμόρφωση εκπαιδευτικών, η συνεργασία εκπαιδευτικών και καλλιτεχνών στα σχολεία, η διαπολιτισμικότητα και η κοινωνική συμπερίληψη, η διαχείριση και επίλυση συγκρούσεων, το περιβάλλον, η δημιουργικότητα, και ο ρόλος κυβερνητικών και μη κυβερνητικών φορέων στην ανάπτυξη στρατηγικού σχεδιασμού για το Θέατρο στην Εκπαίδευση παραμένουν καίρια και θα διερευνηθούν στο πλαίσιο της Συνδιάσκεψης.

Ερωτήματα της Συνδιάσκεψης 2018
Επαναφέρουμε ως θεμελιώδη προβληματισμό και αφορμή για αναστοχασμό ένα βασικό ερώτημα, που απευθύνεται σε όλους τους μετέχοντες στην εκπαίδευση, στους ασκούντες πολιτική, σε όσους λαμβάνουν αποφάσεις για την εκπαίδευση και την τέχνη:

«Η εδραίωση του Θεάτρου στην Eκπαίδευση αποτελεί ουτοπία ή αναγνωρίζεται ως ανάγκη για την οποία οφείλουμε να εργαστούμε από κοινού, ώστε να γίνει πραγματικότητα;"

Βασικοί άξονες της Συνδιάσκεψης 2018 είναι οι εξής:
-Πώς επεξεργαζόμαστε και διερευνούμε τους τρόπους με τους οποίους οι τεχνικές και προσεγγίσεις του θεάτρου και των παραστατικών τεχνών προάγουν τη βιωματική μάθηση;
-Πώς μπορεί το Θέατρο να συμβάλλει στον δημιουργικό διάλογο μεταξύ τυπικής εκπαίδευσης και της κοινότητας για ένα σχολείο ανοιχτό στην κοινωνία;
-Πώς το θέατρο, ως έκφραση των αρχών της κριτικής παιδαγωγικής, μπορεί να αφυπνίσει τους εκπαιδευτικούς τους καλλιτέχνες, τους μαθητές, τους φοιτητές, ώστε να αναπτύσσουν κοινή πολιτισμική δράση για την κοινωνική αλλαγή;
-Πώς το θέατρο ως εκπαίδευση συνιστά παράγοντα προσωπικής και κοινωνικής ανάπτυξης;

Βασικές θεματικές περιοχές
-Θέατρο στην τυπική προσχολική, πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια, τριτοβάθμια και στη μη τυπική εκπαίδευση
-Θέατρο, αναλυτικά προγράμματα και πολιτικές
-Θέατρο, παιδαγωγική και διδακτική μεθοδολογία
-Θέατρο και η διδασκαλία του ως μορφή τέχνης
-Θέατρο ως μέσο κοινωνικής παρέμβασης
-Θέατρο και έρευνα στην εκπαίδευση
-Θέατρο ως ερευνητική μεθοδολογία στις Κοινωνικές Επιστήμες
-Μορφές θεάτρου και η αξιοποίησή τους στην εκπαιδευτική διαδικασία

Η Συνδιάσκεψη 2018
Ενθαρρύνει
τη διερεύνηση των θεματικών περιοχών μέσα από τις παρακάτω προσεγγίσεις και πρακτικές: το Θέατρο για την Ανάπτυξη, Εκπαιδευτικό δράμα, το Θέατρο στην Κοινότητα, Το Θέατρο για Παιδιά και Νέους, το Θέατρο του Καταπιεσμένου, την Θεατροπαιδαγωγική (Τheatre in Education), το Θεατρικό Παιχνίδι, το Θέατρο κούκλας και σκιών, το χορό και το χοροθέατρο, την οπτικοακουστική (φωτογραφία, βίντεο, κινηματογράφος, media) και άλλες προσεγγίσεις παραστατικών τεχνών στην εκπαίδευση.

Απευθύνεται: σε εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων και ειδικοτήτων, πανεπιστημιακούς, ερευνητές/τριες, θεατρολόγους, θεατροπαιδαγωγούς, καλλιτέχνες που εργάζονται στην τυπική και τη μη τυπική εκπαίδευση, φοιτητές/τριες καθηγητικών, παιδαγωγικών, θεατρικών, μουσικών και εικαστικών τμημάτων και σχολών, εμψυχωτές/τριες ομάδων.

Περιλαμβάνει:
- Κεντρικές ομιλίες
- Ομάδες εργασίας
- Παρουσιάσεις εργασιών και ανακοινώσεις
- Βιωματικά εργαστήρια
- Καλλιτεχνικά δρώμενα
- Poster

Υποβολή προτάσεων
Οι υποβληθείσες εργασίες θα αξιολογηθούν από μέλη της Επιστημονικής Επιτροπής και ειδικούς κριτές (peer review). Λεπτομέρειες θα ανακοινωθούν

Εγγραφές: Η διαδικασία των εγγραφών θα ανακοινωθεί σύντομα στην ιστοσελίδα της Συνδιάσκεψης 2018

Σημαντικές Ημερομηνίες
1 Φεβρουαρίου 2018: Έναρξη υποβολής περιλήψεων εργασιών (ανακοινώσεις, εργαστήρια, πόστερ)
15 Απριλίου 2018: Λήξη υποβολής εργασιών
30 Μαΐου 2018: Ενημέρωση αποδοχής εργασιών
10 Ιουλίου 2018: Έναρξη εγγραφών
25 Σεπτεμβρίου 2018: Δηλώσεις συμμετοχής στα βιωματικά εργαστήρια
15 Οκτωβρίου 2018: Υποβολή τελικών κειμένων των ανακοινώσεων για τα πρακτικά της Συνδιάσκεψης

Επικοινωνία-Πληροφορίες www.TheatroEdu.gr / info@theatroedu.gr / 2106541600

Οργάνωση: Πανελλήνιο Δίκτυο για το Θέατρο στην Εκπαίδευση
www.Theatroedu.gr, info@theatroedu.gr