en-GB

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

8η ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ ΑΘΗΝΑ 2018

«Θέατρο και παραστατικές τέχνες στην εκπαίδευση: 
Ουτοπία ή Αναγκαιότητα;»
Προσκεκλημένοι ομιλητές, Ανακοινώσεις, Εργαστήρια, Ομάδες Εργασίας, Δρώμενα

Αθήνα, 23, 24, 25 Νοεμβρίου 2018 
στη Σχολή Μωραΐτη, Αλ Παπαναστασίου, Παλιό Ψυχικό, Αθήνα
__________________________________________________________________

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
για Ανακοινώσεις και Εργαστήρια
καταληκτική ημερομηνία 15 Απριλίου 2018


ΟΡΟΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ-ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
Οι προτάσεις που θα υποβληθούν θα αξιολογηθούν από κριτές-μέλη της Επιστημονικής Επιτροπής

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
 στο email:conference2018@theatroedu.gr 
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 15 Απριλίου 2018
ΤΙ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ: 1 αρχείο Word (ΕΛΛΗΝΙΚΑ & ΑΓΓΛΙΚΑ)  σε ειδική ΦΟΡΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ με περίληψη της πρότασης
Μέχρι 30 Μαΐου 2018 θα δοθεί απάντηση για την αποδοχή ή όχι της πρότασης. 

Η ΦΟΡΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ...εδώ! 

Χρόνος παρουσίασης στη Συνδιάσκεψη
Ανακοίνωση: 15 λεπτά. Διατίθεται Η/Υ για παρουσίαση power point. Η παρουσίαση των ανακοινώσεων θα γίνει παράλληλα σε διαφορετικές αίθουσες. Θα δοθεί χρόνος για συζήτηση. 
Εργαστήριο: 2,5 ή 5 ώρες (2 συνεδρίες) με περίπου 20 συμμετέχοντες. Ο χώρος που διατίθεται είναι μια μέτριων διαστάσεων σχολική αίθουσα. Ο εμψυχωτής θα χρειαστεί να προσκομίσει όλα τα απαραίτητα για το εργαστήριο υλικά. 

ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
: Τα πλήρη κείμενα όσων εργασιών εγκριθούν (Ανακοινώσεις ή Εργαστήρια) θα πρέπει να αποσταλούν μέχρι τις 15 Οκτωβρίου 2018 για να συμπεριληφθούν στα πρακτικά της Συνδιάσκεψης. Τα πλήρη κείμενα για δημοσίευση στα Πρακτικά θα έχουν έκταση 3000-4000 λέξεις (περισσότερες οδηγίες θα αποσταλούν). Προϋπόθεση για την ένταξη του άρθρου στα Πρακτικά αποτελεί η παρουσίασή του στη Συνδιάσκεψη. 

Κριτήρια επιλογής των προτάσεων 
α) Η άμεση σύνδεση με τους θεματικούς άξονες και τις προσεγγίσεις της Συνδιάσκεψης,
β) η επιστημονική, κοινωνική και εκπαιδευτική απήχηση του θέματος ή της έρευνας,
γ) Η συμβολή στον προβληματισμό για το Θέατρο/Δράμα και τις Παραστατικές Τέχνες στην Εκπαίδευση,
δ)  Η τήρηση των ημερομηνιών αποστολής περιλήψεων των προτάσεων  και των βιογραφικών 

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΗ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ: Οι εισηγητές των ανακοινώσεων και οι εμψυχωτές των εργαστηρίων πρέπει να εγγραφούν στη Συνδιάσκεψη 2018 καταβάλλοντας το ανάλογο κόστος.

ΦΟΡΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ & ΚΟΣΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ  στην Συνδιάσκεψη2018

____________________________________________________________________________

Η ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ 2018

Σκοπός της Συνδιάσκεψης είναι να αναδείξει την αξία του Θεάτρου και των Παραστατικών Τεχνών στην τυπική και μη τυπική Εκπαίδευση, εξετάζοντας τον ρόλο που παίζουν είτε ως μορφές τέχνης, είτε ως εργαλεία βιωματικής μάθησης, είτε ως μέσα κοινωνικής παρέμβασης. Σε μια εποχή που έρευνες σε όλον τον κόσμο υπογραμμίζουν τη συμβολή της τέχνης του Θεάτρου και των Παραστατικών Τεχνών στην ολιστική ανάπτυξη του ανθρώπου, στην καλλιέργεια συνείδησης ενεργού πολίτη, στην ανάπτυξη της διαπολιτισμικής επάρκειας και επικοινωνίας, καθώς και στην προσωπική και κοινωνική εξέλιξη και αλλαγή, βρισκόμαστε αντιμέτωποι με την αυξανόμενη υποβάθμισή τους στην εκπαίδευση.
Σε αυτό το πλαίσιο καλούμαστε να απαντήσουμε στις προκλήσεις των καιρών. Η Συνδιάσκεψη 2018 επιδιώκει να αποτελέσει μια πλατφόρμα για παραγωγικό διάλογο και αναστοχασμό μεταξύ των διαφορετικών κοινοτήτων των εκπαιδευτικών, των καλλιτεχνών, των ερευνητών/τριών, των ακαδημαϊκών και της κοινωνίας των πολιτών, με στόχο να αναλάβουμε από κοινού δράση στο παρόν και να σχεδιάσουμε το μέλλον. 

Ερωτήματα της Συνδιάσκεψης 2018 
Επαναφέρουμε, ως θεμελιώδη προβληματισμό και αφορμή για αναστοχασμό, ένα βασικό ερώτημα που απευθύνεται σε όλους τους μετέχοντες στην εκπαίδευση, στους ασκούντες πολιτική, σε όσους λαμβάνουν αποφάσεις για την εκπαίδευση και την τέχνη:
«Η εδραίωση του Θεάτρου στην Eκπαίδευση αποτελεί ουτοπία ή αναγνωρίζεται ως ανάγκη για την οποία οφείλουμε να εργαστούμε από κοινού, ώστε να γίνει πραγματικότητα;"

Βασικοί άξονες της Συνδιάσκεψης 
-Πώς επεξεργαζόμαστε και διερευνούμε τους τρόπους με τους οποίους οι τεχνικές και προσεγγίσεις του Θεάτρου και των Παραστατικών Τεχνών προάγουν τη βιωματική μάθηση;
-Πώς μπορεί το Θέατρο να συμβάλλει στον δημιουργικό διάλογο μεταξύ τυπικής εκπαίδευσης και κοινότητας για ένα σχολείο ανοιχτό στην κοινωνία;
-Πώς το Θέατρο, ως έκφραση των αρχών της κριτικής παιδαγωγικής, μπορεί να αφυπνίσει τους εκπαιδευτικούς, τους καλλιτέχνες, τους μαθητές, τους φοιτητές, ώστε να αναπτύσσουν κοινή πολιτισμική δράση για την κοινωνική αλλαγή;
-Πώς το Θέατρο ως παιδαγωγική μέθοδος συνεισφέρει στην προσωπική και κοινωνική ανάπτυξη; 

Βασικές θεματικές περιοχές 
-Θέατρο στην τυπική προσχολική, πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια, τριτοβάθμια και στη μη τυπική εκπαίδευση
-Θέατρο, αναλυτικά προγράμματα και πολιτικές
-Θέατρο, παιδαγωγική και διδακτική μεθοδολογία
-Θέατρο και η διδασκαλία του ως μορφή τέχνης
-Θέατρο ως μέσο κοινωνικής παρέμβασης
-Θέατρο και έρευνα στην εκπαίδευση
-Θέατρο ως ερευνητική μεθοδολογία στις Κοινωνικές Επιστήμες
-Μορφές Θεάτρου και η αξιοποίησή τους στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Η Συνδιάσκεψη 2018 ενθαρρύνει τη διερεύνηση των θεματικών περιοχών μέσα από τις παρακάτω προσεγγίσεις και πρακτικές: το Θέατρο για την Ανάπτυξη, το Εκπαιδευτικό Δράμα, το Θέατρο στην Κοινότητα, το Θέατρο για Παιδιά και Νέους, το Θέατρο του Καταπιεσμένου, τη Θεατροπαιδαγωγική (Τheatre in Education), το Θεατρικό Παιχνίδι, το Θέατρο Κούκλας και Σκιών, τον χορό και το χοροθέατρο, την οπτικοακουστική έκφραση (φωτογραφία, βίντεο, κινηματογράφος, media) και άλλες προσεγγίσεις Παραστατικών Τεχνών στην Εκπαίδευση.

Απευθύνεται: σε εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων και ειδικοτήτων, πανεπιστημιακούς, ερευνητές/τριες, θεατρολόγους, θεατροπαιδαγωγούς, καλλιτέχνες που εργάζονται στην τυπική και τη μη τυπική εκπαίδευση, φοιτητές/τριες καθηγητικών, παιδαγωγικών, θεατρικών, μουσικών και εικαστικών τμημάτων και σχολών, εμψυχωτές/τριες ομάδων, κοινωνικούς επιστήμονες και σε όποιον δραστηριοποιείται στο πεδίο της έρευνας και της πρακτικής του Θεάτρου και των Παραστατικών Τεχνών στην εκπαίδευση.

Περιλαμβάνει: κεντρικές ομιλίες, ομάδες εργασίας, παρουσιάσεις εργασιών, διδακτικών προτάσεων, ερευνών (ανακοινώσεις), βιωματικά εργαστήρια, καλλιτεχνικά δρώμενα, παρουσιάσεις βίντεο.

Σημαντικές Ημερομηνίες
1 Φεβρουαρίου 2018: Έναρξη υποβολής περιλήψεων εργασιών για ανακοινώσεις και εργαστήρια
1 Απριλίου 2018: Έναρξη εγγραφών στη Συνδιάσκεψη
15 Απριλίου 2018: Λήξη υποβολής των προτάσεων
30 Μαΐου 2018: Ενημέρωση για την αποδοχή ή μη αποδοχή των προτάσεων
25 Σεπτεμβρίου 2018: Δηλώσεις συμμετοχής στα βιωματικά εργαστήρια & τις ομάδες εργασίας
15 Οκτωβρίου 2018: Υποβολή τελικών κειμένων για τα πρακτικά της Συνδιάσκεψης 

Επικοινωνία: Πληροφορίες www.TheatroEdu.gr / conference2018@theatroedu.gr / 2106541600

Οργάνωση: Πανελλήνιο Δίκτυο για το Θέατρο στην Εκπαίδευση