Χρήσιμο Υλικό > Ιστοσελίδες με Υλικό
Σίμος Παπαδόπουλος, Δημοκρίτειο Παν/μιο Θράκης
http://utopia.duth.gr/~sypapado/index.htm
Η επίσημη ιστοσελίδα του Σίμου Παπαδόπουλου, λέκτορα θεατρολογίας ΠΤΔΕ στο Δημοκρίτειο πανεπιστήμιο Θράκης, με πλούσιο υλικό (άρθρα, βιβλιογραφία, εργογραφία) γύρω από την παιδαγωγική του θεάτρου.
Θεόδωρος Γραμματάς, παν/μιο Αθηνών
http://theodore-grammatas.net/
Η επίσημη ιστοσελίδα του Θεόδωρου Γραμματά, καθηγητή στο ΠΤΔΕ του Πανεπιστημίου Αθηνών, με πλήρη κείμενα από την αρθρογραφία του, βιβλιογραφία, μελέτες κτλ.
Καρπός
http://www.karposontheweb.org/
Καρπός - κέντρο εκπαιδευτικών δράσεων και διαπολιτισμικής επικοινωνίας
Μένης Θεοδωρίδης, Μαρία Λεωνίδα, Isabelle Trinquelle.
ιστοσελίδα με χρήσιμο εκπαιδευτικό υλικό, δραστηριότητες, σχέδια μαθήματος και βιβλιογραφία, γύρω από την οπτικοακουστική παιδεία.
Goethe Institut
http://www.goethe.de/ins/gr/ath/elindex.htm
Η επίσημη ιστοσελίδα του Ινστιτούτου Γκαίτε.
Διαθέτει στη βιβλιοθήκη της μεταξύ άλλων θεατρικά έργα Γερμανών συγγραφέων σε ελληνική μετάφραση.
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο
http://www.pi-schools.gr/
Η επίσημη ιστοσελίδα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου.
Μπορείτε να κατεβάσετε ολόκληρα τα βιβλία μαθητή και καθηγητή για τα περισσότερα μαθήματα, τα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών (ΑΠΣ), την Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Θεμάτων κ.α.
ΕΡΤ - αρχειακό υλικό
http://www.ert-archives.gr/V3/public/index.aspx
Στο αρχειακό υλικό της ΕΡΤ μπορεί κανείς να βρει θεατρικές παραστάσεις, φωτογραφικό αρχείο, ταινιοθήκη.