ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

HELLENIC THEATRE/DRAMA & EDUCATION NETWORK

Επιστημονική ένωση για το θέατρο, το εκπαιδευτικό δράμα, το θεατρικό παιχνίδι και τις παραστατικές τέχνες στην εκπαίδευση

Μη κερδοσκοπικός οργανισμός

Email: info@theatroedu.gr webpage: www.TheatroEdu.gr ΤΗΛ/ΦΑΞ:2106541600

 

Δικαιώματα-Υποχρεώσεις Μελών

Δικαιώματα-Υποχρεώσεις

Τα μέλη έχουν δικαιώματα και υποχρεώσεις που απορρέουν από την ιδιότητά τους και τα οποία αναφέρονται αναλυτικά στο Καταστατικό.

Συνοψίζονται στα εξής:

Τα μέλη

·    εφοδιάζονται με κάρτα μέλους η οποία εκδίδεται άπαξ κατά την εγγραφή

·    οφείλουν να πληρώνουν την εκάστοτε ετήσια συνδρομή τους στην αρχή κάθε ημερολογιακού έτους.

·    παίρνουν, από το 2007, δωρεάν ένα τεύχος του περιοδικού «εκπαίδευση & θέατρο» με την ανανέωση της ετήσιας συνδρομής τους

·    έχουν έκπτωση σε όλα τα έντυπα που εκδίδει το ΔΙΚΤΥΟ.

·    έχουν έκπτωση στα σεμινάρια και άλλες δράσεις του ΔΙΚΤΥΟΥ.

·    έχουν έκπτωση σε δραστηριότητες που οργανώνουν άλλοι συνεργαζόμενοι φορείς (σεμινάρια κλπ).

·    έχουν έκπτωση σε θέατρα που συνεργάζονται με την ένωσή μας.

·    παίρνουν το πρώτο δεκαήμερο κάθε μήνα με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο το τακτικό Μηνιαίο Ενημερωτικό Δελτίο και ενδιαμέσως αρκετά έκτακτα. Μία φορά το χρόνο η ενημέρωση φτάνει με συμβατικό ταχυδρομείο σε όσους δε διαθέτουν email.

·    έχουν προτεραιότητα στην ενημέρωση, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, για τις δραστηριότητες και τις υπηρεσίες που παρέχει η ένωση.

·    έχουν πρόσβαση στο Εκπαιδευτικό Υλικό που υπάρχει στην ιστοσελίδα της ένωσης με περιλήψεις έργων, εργογραφία, ασκήσεις-δραστηριότητες, σχέδια μαθημάτων, άρθρα, βιβλιογραφία, εγκυκλίους κά.

·    έχουν πρόσβαση στη Βιβλιοθήκη.

·    μπορούν να προβάλουν τις δραστηριότητές τους με ανακοίνωση στο Μηνιαίο Ενημερωτικό Δελτίο ή με εκτενή καταχώριση στην ιστοσελίδα. Στην περίπτωση που αυτή η δραστηριότητά τους πραγματοποιείται επ’ αμοιβή γίνεται έκπτωση στα μέλη του ΔΙΚΤΥΟΥ ή προσφορά δωρεάν εισόδου.

·    μπορούν να προβάλουν εργασίες τους στην ιστοσελίδα ως εκπαιδευτικό υλικό. Το ΔΙΚΤΥΟ θεωρεί την προβολή των εργασιών δικαίωμα αλλά και υποχρέωση των μελών στην κατεύθυνση της μεγαλύτερης ενημέρωσης, αλληλοϋποστήριξης και διάχυσης.

·    μπορούν να συνεισφέρουν επιστημονικά ή οργανωτικά στις Επιτροπές προτείνοντας δράσεις, εκδόσεις και εκπαιδευτικό υλικό ή προσφέροντας εθελοντικά μέρος από τον χρόνο τους.

·    μπορούν να εκλέγονται ως Υπεύθυνοι δράσεων, Συντονιστές Επιτροπών, Εκπρόσωποι σε οργανισμούς στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, Συντονιστές των Παραρτημάτων. Στις περιπτώσεις αυτές τα μέλη εκλέγονται για να εκπροσωπούν τις θέσεις και απόψεις της ένωσης, όπως αυτές κωδικοποιούνται μέσα από τις Επιτροπές Εργασίας, τα επιστημονικά συνέδρια ή τις αποφάσεις των ΓΣ και ΔΣ.

·    έχουν το δικαίωμα του «εκλέγειν» και «εκλέγεσθαι» στο όργανα διοίκησης (ΔΣ και Ελεγκτική Επιτροπή) σύμφωνα με το καταστατικό (τα τακτοποιημένα οικονομικά μέλη).

·    έχουν άμεση ενημέρωση για τα πιο σημαντικά γεγονότα, εκδηλώσεις, προβληματισμούς που έχουν σχέση με τις Τέχνες και την Εκπαίδευση στην Ελλάδα και το εξωτερικό μέσα από την ιστοσελίδα μας.

·    στερούνται των υπηρεσιών της ένωσης και των δικαιωμάτων των μελών, αν δεν έχουν τακτοποιήσει την ετήσια συνδρομή τους.

·    οφείλουν να εργάζονται για τους σκοπούς της ένωσης είτε μεμονωμένα είτε συλλογικά (όπως αναφέρεται στον Εσωτερικό Κανονισμό) και να την προβάλλουν.

 

Γενικά:

Το Πανελλήνιο Δίκτυο για το Θέατρο στην Εκπαίδευση στηρίζεται σε εκείνους που πιστεύουν ότι το «θέατρο, το εκπαιδευτικό δράμα, το θεατρικό παιχνίδι και γενικά οι παραστατικές τέχνες στην εκπαίδευση» αποτελούν ένα ιδιαίτερο πεδίο έρευνας και ότι είναι σημαντικό να υπάρχει μια τέτοια επιστημονική ένωση ανοικτή σε όλες τις «τάσεις», που να αφήνει χώρο τόσο για πρακτικές εφαρμογές όσο και για θεωρητικές αναζητήσεις.

 

Επιμορφωτικά σεμινάρια, διεθνή συνέδρια, προγράμματα και εκδόσεις είναι μερικές μόνο από τις σταθερές δράσεις του οι οποίες αναπτύσσονται με γραφεία/παραρτήματα σε πολλές περιοχές της χώρας. Ταυτόχρονα, συμμετέχει ενεργά στην παγκόσμια οικογένεια μαχόμενων εκπαιδευτικών και καλλιτεχνών μέσα από τον IDEA (International Drama/Theatre & Education Association), του οποίου αποτελεί τακτικό μέλος, και άλλους φορείς (Πανεπιστήμια, Ενώσεις, Ιδρύματα κά).

 

Το Πανελλήνιο Δίκτυο για το Θέατρο στην Εκπαίδευση παραμένει ανεξάρτητη, μη κυβερνητική, μη κερδοσκοπική επιστημονική ένωση χωρίς συντεχνιακά χαρακτηριστικά. Στηρίζεται στις συνδρομές των μελών του και δε διαθέτει αμειβόμενα στελέχη. Τα μέλη είναι εκπαιδευτικοί όλων των βαθμίδων και διαφόρων ειδικοτήτων (διορισμένοι, αδιόριστοι, δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα) και καλλιτέχνες που ασχολούνται ενεργά με την εκπαίδευση (τυπική ή μη τυπική). Λειτουργεί συμμετοχικά και δημοκρατικά και σε αυτό το πλαίσιο βασική επιδίωξη του ΔΣ είναι να ενεργοποιούνται όσο το δυνατόν περισσότερα μέλη.

 

Το να είναι κάποιος ενεργό μέλος του Πανελληνίου Δικτύου για το Θέατρο στην Εκπαίδευση, αποτελεί απόδειξη ότι υπάρχει έμπρακτη ανταπόκριση στις προσπάθειες να ενισχυθεί η συλλογικότητα και η αλληλεγγύη στην πράξη. Το «Δίκτυο» παραμένει μια πρωτοβουλία βάσης. Ξεκίνησε το 1998 ως μια προσπάθεια επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών που ενδιαφέρονταν για τις παραστατικές τέχνες στην εκπαίδευση και η δύναμή του βρίσκεται στη βάση, στα μέλη του. Κι αυτό, βέβαια, δεν οφείλεται μόνο στη διοίκηση αλλά και στην εθελοντική εργασία και την αίσθηση συλλογικότητας των μελών.