ΗΜΕΡΑ ΘΕΑΤΡΟΥ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

28 Μαρτίου 2007

 

ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ DAN BARON COHEN
Προέδρου του IDEA

IDEA -ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

 

 

Αγαπητοί φίλοι, συνάδελφοι

 

Ζούμε μια κρίσιμη εποχή στην ιστορία της ανθρωπότητας. Σε όλο τον κόσμο, γονείς, εκπαιδευτικοί και μαθητές, ο καθένας με το δικό του τρόπο, αναζητούμε μια εκπαίδευση ικανή να  ανταποκριθεί αποτελεσματικά στους καταιγιστικούς ρυθμούς της τεχνολογικής επανάστασης αλλά και τις καινούριες απαιτήσεις μιας οικονομίας βασισμένης στη γνώση. Την ίδια στιγμή δεν παύουν να μας ανησυχούν η βία στα αστικά κέντρα, το φαινόμενο του θερμοκηπίου, η αυξανόμενη κοινωνική ανισότητα και τα οξυμμένα οικονομικά προβλήματα,  που απειλούν τη ζωή μας.

 

Το Μάρτιο του 2006, η UNESCO, σε μια προσπάθεια να ανταποκριθεί στις νέες συνθήκες, συγκάλεσε το πρώτο Παγκόσμιο Συμβούλιο για τις Τέχνες στην Εκπαίδευση. Ταυτόχρονα, οι Διεθνείς Ενώσεις του Θεάτρου στην Εκπαίδευση (IDEA), της Μουσικής Αγωγής (ISME) και της Εκπαίδευσης μέσω των Τεχνών (InSEA) προχώρησαν στη σύσταση της  Παγκόσμιας Συμμαχίας, για να ενισχύσουν τις προτάσεις τους για ένα νέο  πρότυπο εκπαίδευσης, στο οποίο η δημιουργική, συναισθηματική και κιναισθητική ευφυΐα θα εκτιμώνται  εξίσου με τις  λογικές δεξιότητες. Αν οι Τέχνες ενσωματωθούν στην εκπαίδευση, τότε θα είμαστε σε θέση να καλλιεργήσουμε τη δημιουργικότητα και τη ικανότητα να επικοινωνεί κανείς στη βάση της κατανόησης, να δημιουργεί κοινότητες στη βάση της διαπολιτισμικότητας και να παίρνει καινοτόμες αποφάσεις, προκειμένου να  εδραιώσουμε ένα μέλλον βιώσιμο για όλους.

 

Η γλώσσα του Θεάτρου μπορεί να συμβάλει με μοναδικό τρόπο σε αυτό το νέο πρότυπο εκπαίδευσης. Όποιος μαθητής, γονιός ή εκπαιδευτικός έχει την εμπειρία της θεατρικής δημιουργίας, γνωρίζει ότι προωθεί τη γνώση, την αισθητική απόλαυση και ενισχύει την αυτοπεποίθηση. Πόσοι από μας συνειδητοποιούμε, όμως, ότι όλοι εμπλεκόμαστε στη θεατρική πράξη, όταν αφηγούμαστε στους άλλους τις προσωπικές μας ιστορίες, τις ανάγκες και τα όνειρά μας, ενώ ταυτόχρονα γινόμαστε εμείς θεατές των δικών τους  «παραστάσεων», στις σκηνές όπου συναντιούνται οι ζωές μας; Κι αυτό επειδή είμαστε όντα κοινωνικά. Ακόμα και μετά το θάνατό μας εξακολουθούμε να επηρεάζουμε τους ρόλους και τις «παραστάσεις» των άλλων. Για φανταστείτε πόσο μπορούμε να ενδυναμώσουμε τη δική μας ζωή και τη ζωή των άλλων, αν το συνειδητοποιήσουμε αυτό.

 

Άρα, έχει μεγάλη σημασία να μάθουμε να τη μιλάμε αυτή τη γλώσσα. Έχει, όμως, ακόμα πιο μεγάλη σημασία να τη χρησιμοποιήσουμε, για να μετατρέψουμε το ισχύον «θέατρο της κρίσης και του ανταγωνισμού» μέσα στις τάξεις σε «θέατρο της μάθησης και της αλληλεγγύης». Οι εκπαιδευτικοί του θεάτρου σε όλο τον κόσμο προτείνουν έμπρακτα νέες παιδαγωγικές και νέου τύπου σχολεία. Προσκαλούμε τους εκπαιδευτικούς, τους καλλιτέχνες, τους γονείς, τους μαθητές και όλους όσοι βρίσκονται στα κέντρα λήψης αποφάσεων, να συμμετάσχουν σ’ αυτήν την  παράσταση της ζωής!

 

 

Dan Baron Cohen
Πρόεδρος του IDEA

Μάρτιος 2007

 

 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΗΜΕΡΑ ΘΕΑΤΡΟΥ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

28 Μαρτίου 2007

www.TheatroEdu.gr